Salezjański Wolontariat Misyjny

Z okazji wspomnienia św. Franciszka Ksawerego – patrona misji katolickich, przygotowaliśmy dla Was okazjonalny wywiad. Mieliśmy przyjemność porozmawiania z Salezjaninem Mariuszem Pupką SDB, który na co dzień zmaga się z trudami szerzenia wiary w Jezusa Chrystusa oraz niesienia pomocy najbardziej potrzebującym. Zapraszamy do lektury.

Czym jest Salezjański Wolontariat Misyjny? Gdzie działacie i ilu Was jest?

Salezjański Wolontariat Misyjny Młodzi Światu to stowarzyszenie, które działa już prawie 20 lat. Zrzeszamy wolontariuszy z całej Polski, aktywnie angażujących się w działalność rozwojową, zarówno w kraju, jak i za granicą.

Celem Stowarzyszenia jest organizowanie i niesienie pomocy osobom potrzebującym w kraju i za granicą, a w szczególności:

– niesienie pomocy materialnej, personalnej i duchowej placówkom misyjnym poza granicami RP, tak jak robił to Don Bosco,

– szerzenie wiedzy o działalności misyjnej,

– działanie na rzecz społeczeństwa obywatelskiego poprzez zrzeszanie ludzi dobrej woli,

– działalność charytatywna,

– wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczeństw lokalnych,

– nauka, oświata, edukacja i wychowanie,

– ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego,

– przeciwdziałanie patologiom społecznym,

– promocja zdrowia,

– upowszechnianie praw człowieka oraz swobód obywatelskich,

– działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami,

– pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych,

– promocja i organizacja wolontariatu,

– kultura i promocja działań międzykulturowych,

– wspieranie sprawiedliwego handlu.

Obecnie w wolontariacie czynnie zaangażowanych jest około 150 wolontariuszy w kraju (w oddziałach Kraków, Wrocław, Poznań, Kielce, Świętochłowice). Na misjach pracuje 8 wolontariuszy misyjnych (w Kenii – Sara i Monika, w Peru – Monika i Agata, w Boliwii – Magda i Ola – oddział Kraków, Indie – Karolina i Agata – oddział Wrocław)

Jakie są Wasze aktualne projekty?

Aktualne projekty realizowane prze SWM Młodzi Światu to:

 

Ponadto:

Realizujemy trzy projekty misyjne prowadzone przez naszych wolontariuszy na miejscu:

BOLIWIA – Praca Oli i Magdy w domu dziecka w Boliwii

PERU – Praca wychowawcza Agaty, Kasi i Moniki w oratorium w Peru

KENIA – Zwiększenie dostępu do edukacji zawodowej oraz praktyk zawodowych dla

młodzieży z Nairobi i okolic ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt

Czy w Polsce też mogę pomagać?

W kraju nasze cele statutowe obejmują edukację dzieci i młodzieży w zakresie tematyki rozwojowej, kształtowanie aktywnych postaw społecznych, szerzenie idei wolontariatu oraz wartości ogólnoludzkich, a także tworzenie warunków sprzyjających włączaniu się w działalność społeczną i publiczną, współpracę z lokalnymi, regionalnymi i międzynarodowymi partnerami.

PROGRAM „ADOPCJA MIŁOŚCI”

PROJEKT „RAZEM DLA ROZWOJU” – AKTYWNA EDUKACJA GLOBALNA W SZKOŁACH

PROJEKT „ODPOWIEDZIALNY PODRÓŻNIK”

PARK EDUKACJI GLOBALNEJ – WIOSKI ŚWIATA (program stały od czerwca 2009 r.) – Park Edukacji Globalnej – Wioski Świata funkcjonuje w Krakowie przy ul. Tynieckiej 39. Na obszarze ok. 3 hektarów znajdują się wielkoformatowa mapa świata z oryginalną architekturą i sztuką rękodzielniczą, prezentującą życie i kulturę najbiedniejszych środowisk poszczególnych kontynentów.

ORAWA DZIECIOM AFRYKI, XIII EDYCJA – 1 czerwca już po raz trzynasty w Jabłonce na terenie Orawy polskiej odbyła się akcja Orawa Dzieciom Afryki. Kilkudziesięciu wolontariuszy SWM kwestowało oraz dzieliło się świadectwem pracy na misji w dziewięciu parafiach na Orawie. Po południu na stadionie w Jabłonce odbył się koncert charytatywny i festyn rodzinny połączony z Orawskim Dniem Dziecka. Koncerty, degustacja kuchni afrykańskiej i orawskiej, kącik dziecięcy, aukcja, loteria i wiele atrakcji dla dzieci przyciągnęło kilka tysięcy Orawian.

ANIMACJE MISYJNE – Animacja misyjna w parafiach jest prowadzona przez SWM od 2000 r. W jej ramach wolontariusze SWM wraz z księżmi salezjanami odwiedzają parafie w całej Polsce, prowadząc różne formy działań. Organizują niedziele misyjne, podczas których głoszą świadectwa misyjne, prezentują wystawę misyjną, prowadzą spotkania z grupami parafialnymi na temat problemów najuboższych mieszkańców świata. Podczas akcji zbierane są również ofiary parafian na aktualne projekty misyjne.

RÓŻANIEC MISYJNY ONLINE – W październiku, miesiącu modlitwy różańcowej SWM zachęcał i propagował poprzez ulotki misyjne rozważania. W poszczególnych Tajemnicach modlono się w intencji dzieci ulicy, proszono o dostęp do wody, o dostępność edukacji oraz w intencji misjonarzy i wolontariuszy posługujących w krajach misyjnych. Liczba osób, które zainteresowały się inicjatywą poprzez stronę internetową wyniosła 2000 osób.

AKCJA 1%

Jak można zostać Wolontariuszem „Młodych Światu” i kto może nim być?

Wolontariuszem SWM Młodzi Światu może zostać każdy, kto chce wspierać działalność misyjną. Prowadzone stale od roku 2000 szkolenia dla wolontariuszy są jednym z istotnych elementów formacji osób przygotowujących się do wyjazdu wolontariackiego na jedną z placówek misyjnych lub do pracy wolontariackiej w kraju. Przygotowanie wolontariuszy jest z jednej strony ważnym elementem ich osobistego rozwoju, a z drugiej służy podnoszeniu jakości działań prowadzonych przez organizację we współpracy z wolontariuszami. W roku 2014 zostały przeprowadzone następujące spotkania i szkolenia:

  • Spotkania cotygodniowe – raz w tygodniu w oddziałach i ośrodkach lokalnych (Kraków, Wrocław, Poznań, Świętochłowice, Kielce) odbywają się spotkania o charakterze formacyjnym, informacyjnym i roboczym. Każdy z ośrodków lokalnych określa samodzielnie zakres tematyczny prowadzonych spotkań, zależnie od swoich potrzeb. W spotkaniach uczestniczy od 20 do 50 wolontariuszy.
  • Spotkania weekendowe dla wolontariuszy z całej Polski (w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu oraz Kielcach), w których bierze udział od 40 do 70 osób. Spotkania mają na celu przygotowanie wolontariuszy do pracy na misjach i w Polsce.

Jak można Wam pomóc? Na czym Wam najbardziej zależy?

Największą pomocą jest promocja idei wolontariatu w kraju, tak, aby w polskim społeczeństwie wzbudzić chęć pomocy najuboższym i najbardziej potrzebującym. Najważniejsza jest modlitwa, jak również zebrane środki materialne na realizację projektów pomocowych, zarówno edukacyjno-wychowawczych, jak i budowlanych oraz medycznych.

Gdzie można się z Wami skontaktować, dowiedzieć się więcej?

Więcej informacji można uzyskać na stronie SWM Młodzi Światu (swm.pl), na fanpage FB oraz przez kontakt telefoniczny (+48 12 269 23 33). Jest możliwość spotkania się też z pracownikami, koordynatorem wolontariuszy oraz wolontariuszami w głównej siedzibie biura SWM na ul. Tynieckiej 39 w Krakowie.swm_logo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>