XVI Dni Papieskie już niebawem!

jp2W hołdzie największemu autorytetowi XX wieku, człowiekowi, który sięgając do źródeł chrześcijaństwa, uczył nas solidarności, odwagi i pokory – tymi słowami zawartymi w uchwale z 2005 r., zwięźle został podsumowany wkład Papieża-Polaka w rozwój moralny nie tylko naszej Ojczyzny, ale i całego świata. Na mocy wspomnianej uchwały 16 października, został przez Sejm RP ustanowiony świętem, Dniem Papieża Jana Pawła II. Continue reading

Spojrzał z miłosierdziem i wybrał – Nadzwyczajny Rok Święty Miłosierdzia

Miłosierdzie jest tematem bliskim papieżowi Franciszkowi, za dewizę swojego pontyfikatu przyjął on fragment homilii św. Bedy Czcigodnego Miserando atque eligendo – „Spojrzał z miłosierdziem i wybrał”. Nic więc dziwnego, że ten papież ogłosił Rok Święty Miłosierdzia Bożego. Rok Jubileuszowy rozpoczął się 8 grudnia 2015 r. w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i trwać będzie do 20 listopada 2016 roku, obchodów Chrystusa Króla Wszechmogącego.
Myślą przewodnią Roku Świętego Miłosierdzia są słowa z Ewangelii św. Łukasza: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6,36). Rok Jubileuszowy pomoże wiernym lepiej zrozumieć sens miłosierdzia Bożego. Jest on zarazem niezwykłą okazją dla wiernych do skorzystania z duchowych dóbr. Wszak nie często zdarza się takie wydarzenie w Kościele. Tradycję Roku Jubileuszowego zapoczątkował papież Bonifacy VIII w 1300 roku. Początkowo Jubileusz obchodzono co 100 lat, ale aby umożliwić każdemu pokoleniu uczestniczenie w tak doniosłym wydarzeniu, czas ten sukcesywnie skracano. Od roku 1475 Rok Jubileuszowy obchodzony jest co 25 lat. Ostatni taki rok ogłosił św. Jan Paweł II z okazji wejścia Kościoła w III tysiąclecie. Poza cyklicznie ogłaszanymi co 25 lat Jubileuszami obchodzony jest w Kościele także Nadzwyczajny Rok Jubileuszowy. Zostaje on ogłoszony ze szczególnych okazji, taki charakter ma jubileusz, który rozpoczął się 8 grudnia.
Jako ciekawostkę dodać można, że w 2000 roku św. Jan Paweł II ustanowił II niedzielę wielkanocną, Niedzielą Miłosierdzia Bożego.