XVI Dni Papieskie już niebawem!

jp2W hołdzie największemu autorytetowi XX wieku, człowiekowi, który sięgając do źródeł chrześcijaństwa, uczył nas solidarności, odwagi i pokory – tymi słowami zawartymi w uchwale z 2005 r., zwięźle został podsumowany wkład Papieża-Polaka w rozwój moralny nie tylko naszej Ojczyzny, ale i całego świata. Na mocy wspomnianej uchwały 16 października, został przez Sejm RP ustanowiony świętem, Dniem Papieża Jana Pawła II. Continue reading

Abp Wacław Depo: Maryja nas jednoczy!

6

Bliższa i dalsza rodzina, przedstawiciele ruchów i stowarzyszeń archidiecezji częstochowskiej, mediów, osoby życia konsekrowanego oraz wielu innych gości towarzyszyło Arcybiskupowi Metropolicie Częstochowskiemu Wacławowi Depo 24 września. Continue reading

17 września – początek dramatu Polaków

agresja fot
Bez wypowiedzenia wojny, wbrew wszelkim podpisanym umowom armia Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich 17 września 1939 roku zaatakowała nasz kraj. W dyplomatycznej nocie usprawiedliwiającej te działania napisano, że państwo polskie uległo rozpadowi, członkowie rządu uciekli, a mienie i obywateli należy chronić przed wojną. Continue reading

Papież Franciszek na Jasnej Górze

IMG_3090
W drugi dzień wizyty w naszej Ojczyźnie, papież Franciszek odwiedził sanktuarium na Jasnej Górze. Jest to szczególne miejsce dla polskiego Kościoła i dla naszego narodu. W tym miejscu zostały złożone Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego napisane przez Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego, tu też odbyły się główne uroczystości 1000-lecia Chrztu Polski. W duchowej stolicy naszego kraju, jakim jest Jasna Góra, Ojciec Święty Franciszek odprawił Mszę Świętą, która była dziękczynieniem za 1050. rocznicę chrztu Polski.

IMG_3191
IMG_3117
Po przybyciu do Częstochowy papież został przywitany m.in. przez metropolitę częstochowskiego abp. Wacława Depo, przewodniczącego episkopatu Stanisława Gądeckiego oraz przedstawicieli miejscowych władz. Następnie papież skierował się do Kaplicy Cudownego Obrazu, gdzie modlił się przed Ikoną Matki Bożej. Przykładem swoich poprzedników, św. Jana Pawła II i Benedykta XVI, również Ojciec Święty Franciszek złożył złota różę na ołtarzu.

IMG_3038
IMG_3118
Papież został gorąco przyjęty przez wiernych. Przejechał papamobilem między sektorami, w których zgromadzeni byli uczestnicy spotkania, dla wielu było to dojmujące przeżycie, nie często można spotkać Biskupa Rzymu. Kilka tysięcy ludzi wypełniło jasnogórskie błonia, okoliczne parki oraz Aleje Najświętszej Maryi Panny, arterię wiodącą ku klasztorowi jasnogórskiemu, aby móc wraz z Ojcem Świętym pomodlić się i podziękować za 1050 lat chrześcijaństwa w naszym kraju. W Eucharystii uczestniczyli również przedstawiciele najwyższych władz Polski z prezydentem Andrzejem Dudą i premier Beatą Szydło na czele. Mszę Świętą koncelebrowali polscy biskupi oraz setki kapłanów. U boku papieża stali m.in. metropolita częstochowski abp Wacław Depo, prymas Polski abp Wojciech Polak oraz nuncjusz apostolski w Polsce Celestino Migliore. Na wstępie została odśpiewana najstarsza polska pieśń religijna Bogurodzica, co pięknie nawiązywało do dziękczynienia za 1050 lat chrześcijaństwa w Polsce.

IMG_3117
IMG_3216
W homilii Ojciec Święty zaznaczył, że „Znamienne jest, że obecna rocznica chrztu waszego narodu zbiega się dokładnie z Jubileuszem Miłosierdzia” powiedział także: „Wasz naród pokonał na swej drodze wiele trudnych chwil w jedności. Niech Maryja (…) zaszczepi pragnienie wyjścia ponad krzywdy i rany przeszłości i stworzenia komunii ze wszystkimi”, życzył także zgromadzonym wiernym „działać w małości i w bliskości towarzyszyć, z prostym i otwartym sercem”.

IMG_3017
IMG_3011
Papież otrzymał w prezencie krzyż wykonany z dębu pochodzącego z czasów Mieszka I, tak wiekowego, jak chrześcijaństwo w naszej Ojczyźnie.

Po Mszy Świętej papież odleciał śmigłowcem do Krakowa, gdzie spotkał się z młodzieżą, biorącą udział w Światowych Dniach Młodzieży.

Dzień św. Filipa Apostoła

filip2

Słów dobrych kilka na dzień św. Filipa Apostoła

W Polsce 6 maja obchodzimy wspomnienie św. Filipa Apostoła. Ten pochodzący z Betsaidy uczeń Chrystusa jest patronem naszego wydawnictwa. Chcielibyśmy zatem bliżej przedstawić Wam tę postać.

Św. Filip był jednym z dwunastu apostołów Jezusa. Uważa się, że ów uczeń był żonaty, a także posiadał kilka córek, o czym za Klemensem Aleksandryjskim wspomniał Euzebiusz, pierwszy historyk Kościoła. Początkowe lata swojego życia św. Filip spędził w Betsaidzie. Ewangelia wg św. Jana wspomina, iż Filip zanim zdecydował się podążać za Chrystusem, był uczniem Jana Chrzciciela. Przyjaźnił się także ze św. Andrzejem. W Piśmie Świętym patron naszego wydawnictwa wymieniany jest jako piąty wśród apostołów. To on przyprowadził do Jezusa św. Bartłomieja.
Losy św. Filipa Apostoła po wniebowstąpieniu Jezusa nie są do końca pewne. Zgodnie z Historią Kościelną spisaną przez Euzebiusza z Cezarei zmarł on w Hierapolis (ok. 80 roku po Chrystusie). Wiadomym jest, iż apostoł poniósł śmierć męczeńską, jednakże okoliczności jego męczeństwa także nie są do końca znane. Niektóre źródła podają, iż św. Filip został powieszony na słupie. Inne relacje wspominają o ukrzyżowaniu lub o ukamienowaniu świętego.  Według tradycji wschodniej św. Filip głosił Ewangelię w krainie Partów, Grecji, Scytii, Lidii, Frygii oraz Azocie.

Tak rodzi się legenda

Kult apostoła rozwijał się dzięki bogatym pracom hagiograficznym. W Rzymie kult św. Filipa Apostoła zainicjowało sprowadzenie w VI wieku relikwii jego oraz św. Jakuba Młodszego. Zostały one umieszczone w bazylice 12 apostołów wzniesionej w czasach trwania pontyfikatu papieży Pelagiusza I oraz Jana III.

Apostoł z „Domu rybaka”

Rubens_apostel_philippus
6 maja w polskim Kościele obchodzone jest wspomnienie liturgiczne Filipa Apostoła.  Wierni w innych krajach wspominają Świętego trzy dni wcześniej, ale Stolica Apostolska zezwoliła na przesunięcie daty wspomnienia świętego z uwagi na to, że w polskim Kościele 3 maja obchodzona jest uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. W tym samym dniu wraz ze Świętym Filipem, czczony jest również apostoł Jakub zwanym Młodszym lub Mniejszym..

O Świętym Filipie wiemy niewiele. Pochodził z Betsaidy, miasta położonego na północ od Jeziora Galilejskiego. Nazwa tej miejscowości w języku hebrajskim znaczy tyle co dom rybaka. W Betsaidzie ludzie zamieszkiwali już w okresie późnego brązu. Z tego miasta pochodziło pięciu Apostołów; poza Świętym Filipem byli to: Andrzej, Piotr, Jan i Jakub Większy zwany również Starszym. Ewangeliści wspominają o uzdrowieniu niewidomego, którego Jezus dokonał w Betsaidzie.

Święty Filip zanim został naśladowcą Jezusa i Jego apostołem, był uczniem Jana Chrzciciela. Z Jezusem spotkał się w Galilei. Pan powołał go słowami: „Pójdź za mną” (J 1, 43). Filip bezzwłocznie odpowiedział na to wezwanie idąc za Chrystusem i w tej wędrówce pozostając wiernym aż do swojej śmierci męczeńskiej. Filip jeszcze nie zdążył w pełni zakorzenić się w gronie dwunastu, gdy przyprowadził do Jezusa swojego przyjaciela Bartłomieja (Natanaela). Zaprosił go na spotkanie Pana słowami: „Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy – Jezusa, syna Józefa z Nazaretu” (J 1, 44).

Filip wytrwale kroczył za Jezusem. Ewangelie wspominają go zatroskanego o koszt nakarmienia podążających za Jezusem tłumów czy też w czasie Ostatniej Wieczerzy, gdy skierował do Mistrza wypowiedź pełną dramatycznego napięcia i niepokoju: „Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy” (J 14, 8). W odpowiedzi Filip i pozostali uczniowie usłyszeli pełne wyjaśnienie Jezusa: „Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca” (J 14, 9).

O dalszych Losach świętego Filipa, począwszy od wniebowstąpienia Jezusa, możemy powiedzieć niewiele. Tradycja przekazuje, że Święty udał się do Azji Mniejszej i Grecji, gdzie głosił Ewangelię. Zakładał on nowe kościoły i chrzcił wiernych. Przyjmuje się, że Filip Apostoł zginął w Hierapolis śmiercią męczeńską. Miał zostać powieszony na krzyżu w kształcie litery T. W ikonografii Filip przedstawiany jest z krzyżem, pastorałem lub zwojem papirusu, który symbolizuje Księgę Ksiąg. Czasami jest także przedstawiany z kamieniami w dłoni, co jest znakiem śmierci męczeńskiej.