Abp Wacław Depo: Maryja nas jednoczy!

6

Bliższa i dalsza rodzina, przedstawiciele ruchów i stowarzyszeń archidiecezji częstochowskiej, mediów, osoby życia konsekrowanego oraz wielu innych gości towarzyszyło Arcybiskupowi Metropolicie Częstochowskiemu Wacławowi Depo 24 września. Continue reading

Apostoł z „Domu rybaka”

Rubens_apostel_philippus
6 maja w polskim Kościele obchodzone jest wspomnienie liturgiczne Filipa Apostoła.  Wierni w innych krajach wspominają Świętego trzy dni wcześniej, ale Stolica Apostolska zezwoliła na przesunięcie daty wspomnienia świętego z uwagi na to, że w polskim Kościele 3 maja obchodzona jest uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. W tym samym dniu wraz ze Świętym Filipem, czczony jest również apostoł Jakub zwanym Młodszym lub Mniejszym..

O Świętym Filipie wiemy niewiele. Pochodził z Betsaidy, miasta położonego na północ od Jeziora Galilejskiego. Nazwa tej miejscowości w języku hebrajskim znaczy tyle co dom rybaka. W Betsaidzie ludzie zamieszkiwali już w okresie późnego brązu. Z tego miasta pochodziło pięciu Apostołów; poza Świętym Filipem byli to: Andrzej, Piotr, Jan i Jakub Większy zwany również Starszym. Ewangeliści wspominają o uzdrowieniu niewidomego, którego Jezus dokonał w Betsaidzie.

Święty Filip zanim został naśladowcą Jezusa i Jego apostołem, był uczniem Jana Chrzciciela. Z Jezusem spotkał się w Galilei. Pan powołał go słowami: „Pójdź za mną” (J 1, 43). Filip bezzwłocznie odpowiedział na to wezwanie idąc za Chrystusem i w tej wędrówce pozostając wiernym aż do swojej śmierci męczeńskiej. Filip jeszcze nie zdążył w pełni zakorzenić się w gronie dwunastu, gdy przyprowadził do Jezusa swojego przyjaciela Bartłomieja (Natanaela). Zaprosił go na spotkanie Pana słowami: „Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy – Jezusa, syna Józefa z Nazaretu” (J 1, 44).

Filip wytrwale kroczył za Jezusem. Ewangelie wspominają go zatroskanego o koszt nakarmienia podążających za Jezusem tłumów czy też w czasie Ostatniej Wieczerzy, gdy skierował do Mistrza wypowiedź pełną dramatycznego napięcia i niepokoju: „Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy” (J 14, 8). W odpowiedzi Filip i pozostali uczniowie usłyszeli pełne wyjaśnienie Jezusa: „Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca” (J 14, 9).

O dalszych Losach świętego Filipa, począwszy od wniebowstąpienia Jezusa, możemy powiedzieć niewiele. Tradycja przekazuje, że Święty udał się do Azji Mniejszej i Grecji, gdzie głosił Ewangelię. Zakładał on nowe kościoły i chrzcił wiernych. Przyjmuje się, że Filip Apostoł zginął w Hierapolis śmiercią męczeńską. Miał zostać powieszony na krzyżu w kształcie litery T. W ikonografii Filip przedstawiany jest z krzyżem, pastorałem lub zwojem papirusu, który symbolizuje Księgę Ksiąg. Czasami jest także przedstawiany z kamieniami w dłoni, co jest znakiem śmierci męczeńskiej.