Twórcy filmów katolickich nagrodzeni!

06

137 filmów z 18 krajów, 17 audycji radiowych i 6 teledysków – aż tyle konkursowych zgłoszeń napłynęło do jurorów XXXI Międzynarodowego Katolickiego Festiwalu Filmów i Multimediów Niepokalanów 2016, którego Patronem Medialnym było Wydawnictwo Świętego Filipa Apostoła. Continue reading

XVI Dni Papieskie już niebawem!

jp2W hołdzie największemu autorytetowi XX wieku, człowiekowi, który sięgając do źródeł chrześcijaństwa, uczył nas solidarności, odwagi i pokory – tymi słowami zawartymi w uchwale z 2005 r., zwięźle został podsumowany wkład Papieża-Polaka w rozwój moralny nie tylko naszej Ojczyzny, ale i całego świata. Na mocy wspomnianej uchwały 16 października, został przez Sejm RP ustanowiony świętem, Dniem Papieża Jana Pawła II. Continue reading

17 września – początek dramatu Polaków

agresja fot
Bez wypowiedzenia wojny, wbrew wszelkim podpisanym umowom armia Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich 17 września 1939 roku zaatakowała nasz kraj. W dyplomatycznej nocie usprawiedliwiającej te działania napisano, że państwo polskie uległo rozpadowi, członkowie rządu uciekli, a mienie i obywateli należy chronić przed wojną. Continue reading

Apostoł z „Domu rybaka”

Rubens_apostel_philippus
6 maja w polskim Kościele obchodzone jest wspomnienie liturgiczne Filipa Apostoła.  Wierni w innych krajach wspominają Świętego trzy dni wcześniej, ale Stolica Apostolska zezwoliła na przesunięcie daty wspomnienia świętego z uwagi na to, że w polskim Kościele 3 maja obchodzona jest uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. W tym samym dniu wraz ze Świętym Filipem, czczony jest również apostoł Jakub zwanym Młodszym lub Mniejszym..

O Świętym Filipie wiemy niewiele. Pochodził z Betsaidy, miasta położonego na północ od Jeziora Galilejskiego. Nazwa tej miejscowości w języku hebrajskim znaczy tyle co dom rybaka. W Betsaidzie ludzie zamieszkiwali już w okresie późnego brązu. Z tego miasta pochodziło pięciu Apostołów; poza Świętym Filipem byli to: Andrzej, Piotr, Jan i Jakub Większy zwany również Starszym. Ewangeliści wspominają o uzdrowieniu niewidomego, którego Jezus dokonał w Betsaidzie.

Święty Filip zanim został naśladowcą Jezusa i Jego apostołem, był uczniem Jana Chrzciciela. Z Jezusem spotkał się w Galilei. Pan powołał go słowami: „Pójdź za mną” (J 1, 43). Filip bezzwłocznie odpowiedział na to wezwanie idąc za Chrystusem i w tej wędrówce pozostając wiernym aż do swojej śmierci męczeńskiej. Filip jeszcze nie zdążył w pełni zakorzenić się w gronie dwunastu, gdy przyprowadził do Jezusa swojego przyjaciela Bartłomieja (Natanaela). Zaprosił go na spotkanie Pana słowami: „Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy – Jezusa, syna Józefa z Nazaretu” (J 1, 44).

Filip wytrwale kroczył za Jezusem. Ewangelie wspominają go zatroskanego o koszt nakarmienia podążających za Jezusem tłumów czy też w czasie Ostatniej Wieczerzy, gdy skierował do Mistrza wypowiedź pełną dramatycznego napięcia i niepokoju: „Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy” (J 14, 8). W odpowiedzi Filip i pozostali uczniowie usłyszeli pełne wyjaśnienie Jezusa: „Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca” (J 14, 9).

O dalszych Losach świętego Filipa, począwszy od wniebowstąpienia Jezusa, możemy powiedzieć niewiele. Tradycja przekazuje, że Święty udał się do Azji Mniejszej i Grecji, gdzie głosił Ewangelię. Zakładał on nowe kościoły i chrzcił wiernych. Przyjmuje się, że Filip Apostoł zginął w Hierapolis śmiercią męczeńską. Miał zostać powieszony na krzyżu w kształcie litery T. W ikonografii Filip przedstawiany jest z krzyżem, pastorałem lub zwojem papirusu, który symbolizuje Księgę Ksiąg. Czasami jest także przedstawiany z kamieniami w dłoni, co jest znakiem śmierci męczeńskiej.